Kontakta oss

Kuusiniemi Gödning och Lantbruksprodukter HB
Kuusiniemi Gödning och Lantbruksprodukter HB
Gåxsjö 415
830 70 HAMMERDAL

E-post: godning@godning.se

Janne Kuusiniemi
Janne KuusiniemiLantbrukare
Janne bedriver vallodling med mjölkproduktion i Jämtland 
och har tidigare arbetat med spannmålsodling i mellansverige.

E-post: janne@godning.se
Mobil: 070-838 13 15

Lasse Kuusiniemi
Lasse KuusiniemiEkonom
Lasse jobbar som ekonomikonsult inom olika branscher 
bl a inom lantbruk.

E-post: lasse@godning.se
Mobil: 076-820 13 14

Jeppzon Kuusiniemi
Jeppzon Kuusiniemi Säljare, Administratör
Jeppzon arbetar som säljare och administratör för Kuusiniemi Gödning.

E-post: jeppzon@godning.se
Mobil: 076-710 93 03

Photo credits:
Front page, photo by Marek Kusmin, Lance Cheung
Foderspannmål, photo by Hugo Stephens
Used under CC BY