Halmbalar och bröderna Kuusiniemi.

Halm och grovfoder

Vi förmedlar halm och grovfoder inom hela Sverige.

Vi söker säljare och köpare av både konventionell- och KRAV-halm/ensilage.