Traktor med gödning.

Gödningsprodukter

Vi förmedlar gödning till hela Sverige.

Vi tillhandahåller bl a Cemagro-, Yara-, Anwil-, Borealisprodukter.

OrtProduktInfoNPKFörpackningStatus
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA Axan NS 27-427-0-0storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA Sulfan NS 24-624-0-0storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA ProMagna 11-5-18Klorfri11-5-18storsäck 750 kg samt småsäck 25 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA ProMagna 8-5-19Klorfri8-5-19storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA Probeta15-4-8storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA Polysulphatestorsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA PK 11-210-11-21storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA P 20 (Superfosfat)0-20-0storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA NPK Raps 17-5-1017-5-10storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA NPK 27-2-327-2-3storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA NPK 24-4-524-4-5storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA NPK 22-6-622-6-6storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA NPK 22-0-1222-0-12storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA NPK 21-3-1021-3-10storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA N 27 (Suprasalpeter)27-0-0storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA MAP NP 12-23 12-23-0storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA Kalksalpeter15,5-0-0storsäck 750 kg samt småsäck 25 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA Kaliumsulfat K42 + 18S0-0-42 + 18Sstorsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA Kaliumklorid (kalisalt) K500-0-50storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA Kalimagnesia - Patentkali0-0-25-18storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA Höst NPK 8-10,5-20 MN8-10, 5-20storsäck 750 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARA NPK 20-5-1020-5-10storsäck 750 kgSlut
ÅhusYARA 21-4-721-4-7småsäck 25 kgSlut
Norrköping, Lidköping, Landskrona, ÅhusYARALIVA Kalksalpetersmåsäck 25 kgSlut
UmeåCemagro NS 38-8INNEHÅLL NS 38-838-0-0storsäck 750 kgSlut
UmeåCemagro AGRO NPK 28-3-5INNEHÅLL 28-3-5+S28-3-5storsäck 750 kgSlut
UmeåCemagro AGRO NPK 24-4-7INNEHÅLL 24-4-7+S24-4-7storsäck 750 kgSlut
Umeå Cemagro 27-3,5-327-3,5-3 + 2Sstorsäck 750 kgSlut
HargshamnCemagro AGRO NPK 28-3-5INNEHÅLL 28-3-5+S28-3-5storsäck 750 kgSlut
HargshamnCemagro NS 38-8INNEHÅLL NS 38-838-0-0storsäck 750 kgSlut
Oxelösund, SölvesborgBelor NPK 27-3-5 +3S27-3-5storsäck 770 kgSlut
Oxelösund, SölvesborgBelor NPK 21-3-10 +4S21-3-10storsäck 500 kgSlut
VästeråsAnwil NS 27-4,527-4,5storsäck 750 kg
Västerås Cemagro NP 22-7 +7S22-7-0storsäck 750 kgSlut
VästeråsCemagro NPK 24-4,5-5VARUDEKLARATION NPK 24-5-5+S24-4,5-5storsäck 750 kgSlut