Gödningen lastas i hamnen i Finland.

Beställningar av samtliga produkter sker per telefon 070-838 13 15 eller 076-820 13 14, per mejl godning@godning.se eller via beställningsformuläret på https://www.godning.se/kontakt/ 


Hör med oss om aktuella fraktpriser till din gård. Varumottagaren ansvarar för lossning från lastbil.

Sedvanlig kreditprövning av samtliga kunder sker rutinmässigt.